Phạm vi áp dụng

Mọi đơn đặt hàng có yêu cầu giao hàng và lắp đặt tại nhà đều được thực hiện thông qua việc mua sắm trực tuyến (qua trang web givehome.com.vn, điện thoại hoặc fanpage). Các đơn hàng có sự phát sinh trực tiếp tại xưởng.