Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập dữ liệu chủ yếu từ website của công ty với các mục đích sau đây: ghi lại họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ của khách hàng thông qua trang liên hệ. Đây là thông tin mà chúng tôi yêu cầu từ khách hàng khi họ mong muốn tư vấn hoặc mua sản phẩm, và chúng tôi sử dụng nó để liên hệ xác nhận thông tin và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Chúng tôi kỳ vọng khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm bảo mật và duy trì bí mật mọi hoạt động trong tài khoản cá nhân, bao gồm cả thông tin họ cung cấp và hộp thư điện tử của họ. Ngoài ra, khách hàng cũng cần thông báo cho chúng tôi kịp thời về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, hoặc tiết lộ tên đăng ký và mật khẩu cho bên thứ ba để chúng tôi có biện pháp giải quyết thích hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để thực hiện các mục tiêu sau đây:

  • Xác nhận và giao hàng cho khách hàng sau khi nhận được đơn hàng và yêu cầu từ họ.
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm khi có yêu cầu từ khách hàng.
  • Gửi email tiếp thị và thông tin khuyến mãi về các sản phẩm chúng tôi cung cấp.
  • Gửi thông báo về các hoạt động và cập nhật trên trang web của công ty.
  • Liên hệ và giải quyết các tình huống đặc biệt liên quan đến người dùng.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích ngoài việc xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch tại công ty.
  • Chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ các cơ quan tư pháp, như viện kiểm sát, tòa án, hoặc cơ quan công an điều tra liên quan đến vi phạm pháp luật của khách hàng.

Thời gian bảo quản thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được bảo quản cho đến khi có yêu cầu từ ban quản trị để hủy bỏ. Trong mọi tình huống, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn trên máy chủ của công ty.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH nội thất Bảo Lâm

Địa chỉ:Tổ 9 xã Đông Hòa Tp Thái bình Thái Bình

SĐT:0373768402

Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của họ bằng cách liên hệ với ban quản trị của trang web công ty để yêu cầu thực hiện những thay đổi này.

Khách hàng cũng được phép gửi khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân tới Ban quản trị của trang web của công ty. Khi nhận được những phản hồi này, công ty sẽ xác nhận thông tin và tùy theo tình huống cụ thể, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp xử lý thích hợp kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty cam kết tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng với sự bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của họ, trừ trường hợp có quy định khác từ pháp luật.

Chúng tôi không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công bởi hacker, dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi cam kết thông báo vụ việc này cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng liên quan.

Ban quản lý công ty yêu cầu mọi cá nhân khi đăng ký hoặc mua hàng cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác, bao gồm họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, và nhiều thông tin khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin cá nhân ban đầu cung cấp không chính xác.